Masłów Gmina

12 - > Barcza pętla
12 - > Kaczmarka
38 - > Artwińskiego szpital
38 - > Masłów Pierwszy

Inne przystanki