Morawica szkoła

45 - > Dworzec / Autobusowy
45 - > Obice
45 - > Radomice II

Inne przystanki