al. Popiełuszki / Wapiennikowa

11 - > Borków
11 - > Kaczmarka
25 - > Klecka
25 - > Targi Kielce
33 - > Bukówka
33 - > Os. D±browa
34 - > Bukówka
34 - > Pileckiego
41 - > Bukówka
41 - > Krajno Zagórze
45 - > Młynek Brudzowski
45 - > Os. ¦lichowice
N2 - > Bukówka
N2 - > Os. ¦więtokrzyskie
108 - > Bukówka
108 - > Os. ¦lichowice

Inne przystanki