Górno parcele / kolejka

41 - > Dworzec / Autobusowy
41 - > Krajno

Inne przystanki