Dębska Wola

45 - > Dworzec / Autobusowy
45 - > Obice

Inne przystanki