Krakowska os. Podkarczówka

1 - > Bukówka
1 - > Dobromyśl
6 - > Pietraszki
6 - > Żelaznogórska
19 - > Bolechowice
19 - > Zagórska
27 - > Os. Ślichowice
28 - > Jaworznia szkoła
28 - > Zagórska
29 - > Os. Ślichowice
31 - > Chęciny cmentarz
31 - > Kaczmarka
39 - > Zalesie / Janów
111 - > Zalesie

Inne przystanki