Piekoszów Dom Opieki

18 - > Dworzec / Autobusowy
18 - > Micigózd / Leśna

Inne przystanki