Sandomierska / Źródłowa

F - > Cedzyna / cmentarz
F - > Os. Na Stoku
10 - > Ciekoty / Żeromszczyzna
10 - > Dworzec / Autobusowy
14 - > Dworzec / Autobusowy
14 - > Niestachów
19 - > Morcinka / działki
26 - > Cedzyna / zalew
26 - > Os. Ślichowice
38 - > Dworzec / Autobusowy
38 - > Mąchocice Kapitulne / Dolna
41 - > Dworzec / Autobusowy
41 - > Krajno
43 - > Dworzec / Autobusowy
43 - > Skorzeszyce
47 - > Dworzec / Autobusowy
47 - > Krajno
50 - > Centrum / Onkologii
51 - > Centrum / Onkologii

Inne przystanki