Sandomierska

F - > Cedzyna / cmentarz
10 - > Ciekoty Żeromszczyzna
14 - > Niestachów pętla
19 - > Morcinka / działki
26 - > Cedzyna zalew
38 - > Mąchocice Kapitulne / Dolna
41 - > Krajno
43 - > Skorzeszyce pętla
47 - > Krajno
51 - > Centrum Onkologii

Inne przystanki