Seminaryjska / Tarnowska

1 - > Bukówka
4 - > Os. Sieje
8 - > Kampus UJK
M - > Daleszycka GEOPARK
M - > Urząd Miasta
0W - > Urząd Miasta
Z - > Cedzyna / cmentarz
19 - > Morcinka / działki
28 - > Mójcza
30 - > Os. Świętokrzyskie
45 - > Młynek / Brudzowski
50 - > Centrum / Onkologii
N2 - > Bukówka

Inne przystanki