Szczecińska / Sandomierska

8 - > Kampus UJK
8 - > Os. Ślichowice
Z - > Cedzyna / cmentarz
Z - > Os. Podkarczówka
50 - > Centrum / Onkologii
51 - > Centrum / Onkologii

Inne przystanki