Tumlin / Szkoła

32 - > Dworzec / Autobusowy
32 - > Samsonów

Inne przystanki