Warszawska os. Sł. Wzgórze

7 - > Samsonów
F - > Os. Na Stoku
24 - > Os. Świętokrzyskie
35 - > Os. Na Stoku
46 - > Os. Świętokrzyskie
N1 - > Os. Świętokrzyskie
103 - > Olszewskiego I
35M - > Os. Na Stoku
46M - > Os. Świętokrzyskie

Inne przystanki