Witosa os. DÄ…browa

103 - > Na Stadion
103 - > Olszewskiego I
104 - > Kampus UJK
104 - > Os. Sieje

Inne przystanki