Wojska Pol. Poliklinika

3 - > Bukówka
3 - > Os. ¦lichowice
33 - > Bukówka
33 - > Os. D±browa

Inne przystanki