(N/Ż) Łopuszniańska

28 - > Jaworznia / szkoła
28 - > Mójcza

Inne przystanki