Łopuszniańska / Zgórska

28 - > Jaworznia szkoła
39 - > Zalesie / Janów

Inne przystanki