(N/Ż) Łopuszniańska / Zgórska

28 - > Jaworznia / szkoła

Inne przystanki