┼╗niwna

8 - > Kampus UJK
8 - > Os. Ślichowice
13 - > Kampus UJK
13 - > Kolberga
104 - > Kampus UJK
104 - > Os. Sieje
114 - > Piekoszowska

Inne przystanki