Krajno Zagórze IV

41 - > Bukówka
41 - > Krajno Zagórze
47 - > Krajno Zagórze
47 - > Os. Ślichowice

Inne przystanki