Kostom³oty Pierwsze

32 - > Kaczmarka
32 - > Samsonów

Inne przystanki