(N/Ż) Prosta / Zagórska

14 - > Dworzec / Autobusowy
28 - > Mójcza

Inne przystanki