Cedzyna III

10 - > Ciekoty Żeromszczyzna
47 - > Krajno
106 - > Cedzyna zalew

Inne przystanki