M±chocice Zagórne I

10 - > al. Szajnowicza - Iwanowa / Puscha
10 - > Ciekoty Żeromszczyzna

Inne przystanki