Husarska

2 - > Kolberga
44 - > Kusocińskiego szpital
103 - > al. Na Stadion
107 - > al. Na Stadion
108 - > Os. Ślichowice

Inne przystanki