Siedmiu ¬ródeł II

6 - > Pietraszki
6 - > Żelaznogórska

Inne przystanki