Krajno

47 - > Krajno Zagórze
47 - > Os. Ślichowice

Inne przystanki