Ulica: Al. Solidarności

Przystanki:

Galeria Echo
Solidarności / os. Bocianek
Solidarności / Sandomierska
Solidarności / Tysiąclecia PP

Inne ulice