Ulica: Batalionów Chłopskich

Przystanki:

(N/Ż) Bat. Chłopskich II
(N/Ż) Bat. Chłopskich III
(N/Ż) Bat. Chłopskich V
Bat. Chłopskich / 1 Maja
Bat. Chłopskich / Zakładowa
Bat. Chłopskich kościół
Bat. Chłopskich VI
Bat. Chłopskich VII

Inne ulice