Ulica: Bęczków

Przystanki:

Bęczków Niwy I
Bęczków Niwy II
Bęczków Niwy III

Inne ulice