Ulica: Bpa Cz. Kaczmarka

Przystanki:

Kaczmarka / Krakowska

Inne ulice