Ulica: Cedzyna

Przystanki:

Cedzyna
Cedzyna cmentarz
Cedzyna I
Cedzyna II
Cedzyna zalew
Leszczyny zalew

Inne ulice