Ulica: Cedzyna

Przystanki:

Cedzyna
Cedzyna / cmentarz
Cedzyna / zalew
Cedzyna I
Cedzyna II
Cedzyna III
Leszczyny zalew

Inne ulice