Ulica: Dobromyśl

Przystanki:

Aleksandrówka
Dobromyśl
Dobromyśl / Janowska
Dobromyśl ogródki działkowe

Inne ulice