Ulica: Górki Szczukowskie

Przystanki:

Górki Szczuk.szkoła
Górki Szczukowskie

Inne ulice