Ulica: Hubalczyków

Przystanki:

Hubalczyków
Hubalczyków elektrociepłownia

Inne ulice