Ulica: J. Nowaka - Jeziorańskiego

Przystanki:

Nowaka - Jeziorańskiego

Inne ulice