Ulica: I Maja

Przystanki:

1 Maja
1 Maja / Bat. Chłopskich
1 Maja / Łódzka
1 Maja / Miła
1 Maja os. Herby

Inne ulice