Ulica: Jana Pawła II

Przystanki:

Bazylika Katedralna
Jana Pawła II

Inne ulice