Ulica: Jana Pawła II

Przystanki:

Bazylika Katedralna
Jana Pawła II
Jana Pawła II / Ogrodowa

Inne ulice