Ulica: Jaskinia Raj

Przystanki:

Sitkówka Jaskinia Raj
Zgórsko / Bolechowice
Zgórsko / Leśna

Inne ulice