Ulica: Jaworznia

Przystanki:

Jaworznia
Jaworznia / Fabryczna
Jaworznia / szkoła
Jaworznia Kostówki

Inne ulice