Ulica: Karczówkowska

Przystanki:

Karczówkowska
Karczówkowska I
Karczówkowska II

Inne ulice