Ulica: Kazimierza Smolaka

Przystanki:

(N/Ż) Smolaka

Inne ulice