Ulica: Krajno Zagórze

Przystanki:

Krajno Zagórze
Krajno Zagórze I
Krajno Zagórze IV

Inne ulice