Ulica: Kruszelnickiego

Przystanki:

Kruszelnickiego
Kruszelnickiego I
Kruszelnickiego II
Kruszelnickiego III

Inne ulice