Ulica: Leśniówka

Przystanki:

(N/Ż) Leśniówka
(N/Ż) Leśniówka I
(N/Ż) Posłowicka I
(N/Ż) Posłowicka II

Inne ulice