Ulica: Łopuszniańska

Przystanki:

Łopuszniańska
Łopuszniańska / Janów
Łopuszniańska / Zgórska

Inne ulice