Ulica: Łopuszniańska

Przystanki:

(N/Ż) Łopuszniańska
(N/Ż) Łopuszniańska / Janów
(N/Ż) Łopuszniańska / Zgórska

Inne ulice