Ulica: Łódzka

Przystanki:

Kostomłoty obwodnica
Łódzka
Łódzka I
Łódzka Łazy
Łódzka Niewachlów

Inne ulice