Ulica: Masłów

Przystanki:

Masłów Drugi / Krajobrazowa I
Masłów Drugi / Marszałka
Masłów Drugi / Marszałka I
Masłów Drugi / Marszałka II
Masłów Pierwszy / GOPS
Masłów Pierwszy / kościół
Masłów Pierwszy / Marszałka

Inne ulice