Ulica: M±chocice - Scholasteria

Przystanki:

M±chocice - Scholasteria
M±chocice - Scholasteria schronisko

Inne ulice