Ulica: Mąchocice - Scholasteria

Przystanki:

Mąchocice - Scholasteria / Schronisko
Mąchocice - Scholasteria II

Inne ulice