Ulica: Olszewskiego

Przystanki:

Kielecki Park Technologiczny
Olszewskiego
Olszewskiego / Łódzka
Olszewskiego / Morawieckiego

Inne ulice